Marlein heeft in 2021 ongeveer 6 maanden, twee maal in de week een uur
met mijn man aktiviteiten gedaan.
Soms binnen en als het weer het toeliet buiten.
Vooral de eerste paar maanden heeft mijn man er veel baat bij gehad.
Helaas zijn we er in gezamenlijk overleg in december mee gestopt.
Mijn man ging behoorlijk achteruit en was niet meer tot aktiviteiten te bewegen.
Renée, partner van cliënt

Inderdaad Marlein: Verbinding maken (herstellen, onderzoeken, proberen etc.) is de kunst in het werken met mensen. Ook en vooral met mensen met dementie. Je moet je dan immers verdiepen zowel in je eigen (on)mogelijkheden als die van de ander. En ja, in dat onderzoek ben je steeds op zoek hoe al je zintuigen jou en de ander hierin van dienst kunnen zijn.
En dat onderzoek naar die eigen mogelijkheden hebben we Marlein op een prachtige manier zien doen in Herbergier Tilburg. Voorzichtig en gevoelig maakte ze contact met ons en onze gasten. 17 bewoners met een vorm van dementie. Ze gaf blijk de kunst van ‘het verleiden’ te verstaan. Eerst goed kijken, voelen, proberen contact te maken. Oriënteren op de ander zijn wensen en mogelijkheden. Dan pas concretiseren in de vorm van wat kunnen we samen doen, wat we allebei prettig vinden: de uiteindelijke activiteit.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat Marlein dienstbaar en behulpzaam kan zijn in het zoeken naar nieuwe wegen waarlangs bevredigend contact weer mogelijk wordt. Of bestaand contact versterkt kan worden.
Patrick de Kort,
Herbergier Tilburg 2012-2020.

Marlein heeft bij De Krachtcentrale een hersteltraject gevolgd in 2017 nadat ze vanuit chronische vermoeidheid kwam.

Ik heb haar leren kennen als een persoon met een enorme drive om betekenisvol te zijn voor een anderen. Daarnaast is Marlein autonoom, ze heeft weinig aansturing nodig. Een inzicht gevend gesprek is voldoende om haar weer op het spoor te zetten. Ze is leergierig, staat open voor feedback en pakt flink aan als dat nodig is.

Ook heeft ze via zelfstudie haar BIG herregistratie gehaald en mag ze als verpleegkundige haar vak weer uitoefenen. Knap hoe ze dat op eigen kracht voor elkaar heeft gebracht.

Haar veerkracht en doorzettingsvermogen is groot, dat is in het verleden ook haar valkuil geweest. Door de vele inzichten en leermomenten, kan ze daar inmiddels beter mee omgaan.  

Frans Brinkman, De Krachtcentrale 013.